25/7/15

Galiza a miña terra, Galego a miña fala

                                  UN BÓ HOMENAXE QUE BEN MERECEDES

                                       ¡¡ Correi rapaciños, labregos d-aldeia,
                                       vinde mariñeiros da veira do mar,
                                       galegos máis probes da nosa Galicia-
                                       andai todos xuntos, vinde á capital,
                                       ó noso Santiago, Praza do Obradoiro,
                                       que vanvos faguer fronte á Catedral
                                      un bó homenaxe, que ben mereces,
                                      por salvar a lingua do noso falar!!

                                      Grazas a vosoutros, rapaces d-aldeia,
                                      labregos dos vales, dos montes, das chans,
                                      mariñeiros nobres, galegos aitentes,
                                      -e non ós das vilas nin os da cidá-
                                      vive a nosa lingua, con forza, con xenio,
                                      que agora se fala na Universidá.
                                      Por iso tamén fanvos unha estatua
                                      onde a Rosalía na mesma cidá,
                                      pois sodes con ela salvadores fieis
                                      da lingua galega, do noso falar.

De: Manuel Rodriguez Troncoso
          ( RELEMBRANZAS)

Datos personales