23/2/13

Paradoxo Según as contas publicadas polo sr. Rajoy cobrou  239.084 euros brutos  no ano 2011 cando estaba de xefe da oposición,  ano 2012 como presidente do goberno percibiu  74.912 euros brutos. Agora bou entendendo o mal  que o fai como presidente incumprindo todas as promesas electorais. O máis seguro  é que bote en falta estar na oposición cobrando mais e sen responsabilidade”.

17/2/13

Aproveitarse do poder                                         Vendo o panorama existente na crase política do noso país, obxectivamente podemos afirmar que é unha profesión do mais rendible hoxe en día. A diario saen a lux contas multimillonarias sendo titulares das mesmas políticos ou familiares.
Adicarse a política tería que ser referendado por unha moralidade incualificable e que non se permitirá, dirixir un país a xente que ve negocio en elo. Ser político tiña que ser unha vocación de servizo ao pobo, non de roubar a sociedade para asegurarlle unha boa vida a tres ou catro xenera-cións que o sucedan. Sempre me resultou sospeitoso as liortas entre eles para chegar o poder. Non parece que teñan moita vocación de servizo  ao seu país.
En Alemaña a ministra de Educación dimitiu por un presunto plaxio de un te-sis doutoral de todo isto fai 34  anos. Un ministro Inglés tamén dimitiu por votarlle as culpas a súa dona dun accidente de circulación que na realidade producirao  el. Abdica a raíña de Holanda. O papa Ben-edito XVI tamén se vai por falta de forzas e pouca saúde.
En España non dimite nin abdica ningún, da igual do que te acusen, tratase de negar e esperar as resolucións dos tribunais de xustiza, que cando is-te resolva o mais seguro, xa haberá prescrito.
Non acadaríamos  antes se enumeraramos os que viven do seu xornal sen complementos, comisión é outros arranxos.”Seguramente volveríamos a confiar no sistema”

2/2/13

FREAR A IMPUNIDADEAí que frear como sexa a impunidade con que actúan os políticos, enriquécense para despois con moitas dotes de cinismo e parapetados na súa maioría parlamentaria e por medo a que se des-tapen os seus amaños, vannos levando ao desastre, económico, social, carente de todos os valores. O paro medra, as penurias familiares multiplícanse, as posibilidades de encontrar emprego son mínimas, e mentres todo isto e outras desditas acontecen a diario, os cidadáns normais almorzamos case cada día coas noticias de alcaldes corrompidos por suborno, prevaricación e demais corruptelas. Mentres os políticos dannos leccións de honradez e humildade, e resulta que publican unha lista case ancestral na que reciben diñeiro en sobres fantasmas, que ninguén di coñecer, pór o parecer asistiron.

O peor de todo isto e que quedará en nada, falarase moito durante uns días, despois a pensar noutra cousa, ( a mellor maneira de distraernos) a esquecelo todo e como se aquí non ouve-ra pasado nada.

AÍ QUE DAR EXEMPLO                                          
¿De verdade pretenden os políticos dar exemplo, enchéndose os petos con comisións, reparticións de sobres, falsas facturas, falsos servizos non realizados, carísimos informes feitos por familiares e amigos, contas en Suíza e outros paraísos fiscais, inmobles, mochilas a petar de cartos, en definitiva, ilegalidades e roubos, que os cidadáns  pagamos cos nosos impostos de maneira voluntaria, e con sentido de solidariedade, sendo así como se nos pide? ¿Pra que? Pra que outros seo repartan? E unha vez pillados coas mans na masa, ¿que pasa? Pois nada como moito apartalos do cargo, e seguir cobrando vergonzosas e inmerecidas rentes vitalicias, ¿Coñecen alguén que devolverá o roubado? Eu non, pór si vostede ou eu nos equivocaramos ou retardaramos un pago, asegúrelles que caería sobre nos todo o peso da lei, con ameazas, intereses de demora e sanción incluída.¿ De verdade isto é xusto? ¿Pra pedir a nosa colaboración teñen que predicar co exemplo.

Datos personales